Eigenwaarde versterken: Hoe doe je dat?
03 maart 2017 
20 min. leestijd

Eigenwaarde versterken: Hoe doe je dat?

Een gezonde eigenwaarde is belangrijk. Degene die eigenwaarde heeft weet hoe fijn dat voelt. Iemand die er een tekort aan heeft, kent de pijn van het gemis. Zonder eigenwaarde is het simpelweg niet mogelijk om echt gelukkig te zijn.

In dit artikel deel ik mijn ideeën over hoe het komt dat veel mensen weinig eigenwaarde ervaren en ga ik in op enkele manieren om je eigenwaarde te vergroten.

Wat is eigenwaarde

Het lastige met emoties is dat we ze zo lekker subjectief kunnen invullen en omschrijven, waardoor het vaak onduidelijk blijft wat een bepaalde emotie nou eigenlijk echt is. Wat is waarde? Wat maakt iets waardevol?

Erg abstract als je er over na gaat denken… waarde met betrekking tot wat? Je kan het met me eens zijn of niet, maar “waarde” is iets wat we uiteindelijk enkel subjectief kunnen ervaren.

Het is lastig om te bepalen of iets van zichzelf daadwerkelijk waarde heeft. Geld, goud, onroerend goed, materiaal, kennis, of wat je maar ook kunt verzinnen, is uiteindelijk niet meer waard dan wat de gek ervoor geeft.

Het bepalen van waarde is dus een menselijk iets, een gedachte. En buiten ons denken lijkt waarde niet echt te bestaan. Wij bepalen dus in ons denken en voelen of iets waardevol voor ons is of niet. Maar psychologisch gezien is waarde aan iets toekennen niet anders dan besluiten: “Ik vind dit waardevol!” That’s it!

Als niemand besluit dat iets waardevol is, zal niemand het als waardevol ervaren. Waarde bestaat bij de gratie van iemands bewustzijn wat iets als waardevol ervaart.

En wat gebeurt er in ons als we iets waardevol vinden? Waarde maakt iets belangrijk voor ons. En als iets belangrijk voor ons is, dan gaan we er op een bepaalde manier mee om.

We hebben de neiging om dat wat we als waardevol en belangrijk ervaren te beschermen, te vertroetelen, te onderhouden, te verzorgen, te bewonderen en te respecteren. En misschien willen we zelfs dat wat we belangrijk vinden nog groter, mooier of waardevoller maken. zulke acties horen dus allemaal bij waarde.

Dus concreet zouden we ook bepaalde acties verwachten bij het ervaren of besluiten van eigenwaarde. Bijvoorbeeld jezelf beschermen, vertroetelen, onderhouden, respecteren, ontwikkelen, groei nastreven, etc.

Het maakt misschien niet eens uit hoe je eigenwaarde ervaart, het zijn de acties die uit deze ervaring voortkomen die uiteindelijk doorslaggevend zijn voor hoe je leven verloopt. Deze acties laten ook zonder iets aan twijfel over te laten de ware staat van je eigenwaarde zien.

En als je zo nu en dan niet zo zorgzaam met jezelf omgaat, door bv. slecht voor jezelf te zorgen, geen grenzen aan te geven, niet in jezelf te investeren of jezelf niet serieus nemen, of er een ronduit destructieve innerlijke dialoog op na te houden, dan is er dus werk aan de winkel.


De gevolgen van te weinig eigenwaarde

Te weinig eigenwaarde heeft dus een behoorlijke invloed op je gedrag. Als je jezelf niet waardeert, zul je minder de neiging hebben om de dingen te doen die goed voor je zijn. Je zult jezelf minder adequaat beschermen, onderhouden, respecteren, etc. En dat heeft dus ook weer invloed op je zelfvertrouwen, zelfrespect en algehele welzijn.

Maar wat ook heel erg jammer is, is dat je vaak met te weinig eigenwaarde NIET dat gaat doen wat jij echt met je leven wilt doen. Creëren wat jij wilt en je leven inrichten naar jouw eigen voorkeur en filosofie is geen klein iets! Als je dat wilt bereiken moet je behoorlijk investeren. En investeren doe je alleen in iets wat waardevol voor je is!

Weinig eigenwaarde vanuit cultuur

Er zijn nogal wat redenen waarom veel mensen te weinig eigenwaarde hebben. Oorzaken daarvan vinden we onder andere in de natuur, cultuur, opvoeding, religies, scholen en de politiek.

Concepten als waarde, rechten en rechtvaardigheid lijken alleen in ons denken te bestaan, want de natuur lijkt zich er niks van aan te trekken. Als je ziet hoe een overstromingen of aardbeving duizenden mensen het noodlot brengt, lijkt moeder natuur er volledig andere ideeën op na te houden dan wij.

Sommige “goede” mensen hebben pech, worden ziek en gaan vroeg dood. Sommige “slechte” mensen hebben geluk, blijven gezond en leven een lang leven. Als we kijken naar de ongelijke verdeling in de wereld lijkt rechtvaardigheid ver te zoeken.

Voel jij je ook wel eens behoorlijk onmachtig en kwetsbaar. Soms lijkt het erop dat de cultuur behoorlijk zijn best doet om je als mens behoorlijk zwak, onmachtig en kwetsbaar te laten voelen. En dat we ons massaal onmachtig voelen is in sommige opzichten ook noodzakelijk voor de instandhouding van het hedendaagse systeem.

Stel je voor: Een overheid met een volk waarvan elk individu volledig in zijn eigen kracht en waarde staat… die overheid heeft geen werk. En dus geen bestaansrecht.

Of een kerk in een wereld waar mensen weten waar ze vandaan komen, wat ze hier doen en waar ze naartoe gaan….. die kerk is leeg en gaat failliet.

Maar ook als je in de media gaat spitten vind je overal wel aanknopingspunten om je onmachtig en waardeloos te voelen. Laat ik er een paar opnoemen:

Het journaal: Voel jij je ook wel eens verdrietig en onmachtig als je die verschrikkelijke dingen in het journaal ziet?

TV en Film: In de film zijn er vaak personages die net even wat sterker, slimmer, moediger, nobeler en rechtschapener zijn dan de gemiddelde mens. We zijn tegenover die lui altijd een beetje inferieur. Je bent daardoor niet zoveel waard als die lui, omdat we als gewone mens simpelweg niet in staat zijn om zo’n manier enige impact te hebben.

Bij films over superhelden gaat het helemaal over the top! Hun superkrachten geven hen zelfs de mogelijkheid om boven de wet te functioneren (ik zie ze namelijk nooit berecht worden, terwijl ze wel mensen vermoorden) en ze kunnen met hun superkrachten de grootste “bad guys” overwinnen.

En dat allemaal om uiteindelijk die rechtvaardigheid te herstellen. Die rechtvaardigheid waar we allemaal naar verlangen maar die je in het echte leven nooit op die manier tegenkomt. Er zijn veel problemen in de wereld, maar wat ga jij er aan doen? Als gewone mens? Een sterveling zonder superkrachten?

Als we de wetenschap moeten geloven maakt het op grotere schaal absoluut niets uit of jij er bent of niet? De mens zou per toeval voortgekomen zijn uit een evolutionaire grap, miljoenen jaren geleden? En straks als de mensheid en alles wat mensen hebben achtergelaten niet meer bestaat, lijkt het alsof het nooit is gebeurd. In de ogen van het heelal is het allemaal volledig waardeloos. Dus wij ook.

Vanuit al deze invloeden kan je eigenwaarde op een heel fundamenteel niveau wel eens in de problemen komen. Alles bij elkaar gezien heeft de mensheid duizenden jaren aan trauma echter de rug. Het wordt best lastig om je in zo’n omgeving welkom te voelen, laat staan om te bepalen wat jouw plek en waarde in dat geheel moet zijn.

Constante verwarring

Het lijkt er soms op alsof de gehele mensheid in een toestand van constante verwarring verkeert. Dat is in ieder geval mijn idee. En deze constante verwarring zou op zich wel een hoop verklaren. Het zou een verklaring kunnen zijn voor waarom mensen elkaar de koppen inslaan en er zoveel leed is in de wereld. Het zou een verklaring zijn voor die onrust, twijfel en onmacht die we soms voelen.

Hoe zou het voelen als je met absolute zekerheid zou weten wie je bent, waar je vandaan komt, wat je hier komt doen en waar je naartoe gaat? Zou dat niet heel anders voelen? En zouden we dan ook niet veel makkelijker in staat zijn om een gezonde eigenwaarde te hebben? Zouden we onze waarde niet veel makkelijker tot uiting kunnen brengen, kunnen leven en daardoor ook daadwerkelijk erkennen?

Eigenwaarde en opvoeding

Toen we als baby ter wereld kwamen, waren we een onbeschreven blad. Tijdens de eerste levensjaren lijkt een kind er vanuit te gaan dat alles en iedereen er is om hen te entertainen, vertroetelen en te verzorgen. Het lijkt er in die zin wel op dat we aanvankelijk een soort natuurlijke, instinctmatige eigenwaarde hebben. En we gaan als baby een partijtje blèren als we wat nodig hebben.

Het lijkt een goed begin. Maar dan begint de ellende die we doorgaans “opvoeding” noemen. Want je mag als kind ineens van alles niet. Je bent gewend om ergens gewoon op af te gaan als iets je nieuwsgierig heeft gemaakt, maar dan komt er weer zo’n ouder die zegt: “Nee, dat mag niet, dat is gevaarlijk. Daar ben je nog te klein voor!” Of: “Nee, dat mag niet, dat is niet van jou!”

En dan moet je op een gegeven moment ook nog eens de schoolbanken in. Niet dat school en opvoeding slecht zijn, maar je wordt wel aan het systeem aangepast. En als je niet meewerkt gebeurt het met geweld!

Cultuur, oftewel, het systeem, is belangrijker dan de mens. Daarom moet de mens zich aanpassen aan het systeem waarin hij leeft, en niet andersom. Je moet luisteren, lief zijn, een goed mens zijn, de juiste normen en waarden hebben, je op een bepaalde manier gedragen, werken, vlijtig zijn, etc. Jouw oorspronkelijke manier is niet goed genoeg, je moet veranderen. En daarbij verlies je een stukje eigenwaarde…

Eigenwaarde en vergelijken

Vergelijken begint al op jonge leeftijd als we een voorbeeld moeten nemen aan anderen. Bijvoorbeeld aan je klasgenoten, of je broertje of zusje. Op school krijgen we bovendien ook tests die worden gewaardeerd met cijfers. Die kun je lekker makkelijk vergelijken. En de kindjes die hoge cijfers halen zijn slim en succesvol, en de kindjes die dat niet doen, tja, dat is dan…… onvoldoende. Daar gaat dat beetje eigenwaarde wat je nog had! Je begrijpt mijn punt hopelijk. Hoe noodzakelijk opvoeding en school ook zijn, ze komen eigenwaarde niet altijd ten goede.

Op latere leeftijd blijven we ons vergelijken met anderen. Met collega’s, vrienden, zelfs mensen op straat en mensen op sociale media. We maken bewust of onderbewust vergelijkingen om te kijken waar we staan. En natuurlijk zijn er altijd mensen die veel mooier, slimmer, succesvoller, intelligenter en sterker lijken dan jij. Dan ben je al geen superheld, maar ook het maximale wat de gewone mens kan is niet per definitie voor je weggelegd. En zo hebben we weer wat minder eigenwaarde!

Gebrek aan eigenwaarde eigen schuld?

Alles bij elkaar genomen kunnen we stellen dat het niet echt onze schuld is als we te weinig eigenwaarde hebben. Als het leven je een paar flinke tikken geeft, zeker als je nog erg jong bent, is het niet zo gek dat je diep van binnen gaat twijfelen aan jouw waarde.

Je ziet dat in extreme vormen bij mensen die als kind onwaardig zijn behandeld en mishandeld zijn, maar op een bepaalde manier hebben we allemaal wel een beetje een klap van de molen gehad als het gaat om onze eigenwaarde.

Hoe dan ook, ook al is het fijn om jezelf in ieder geval niet meer de schuld te geven van dat minderwaardige gedoe, je wilt je eigenwaarde wellicht ook vergroten.

Mijn eigenwaarde was vroeger behoorlijk prut. Ik twijfelde aan mezelf, vond mezelf niet goed genoeg, niet handig genoeg, niet aantrekkelijk genoeg, etc. Het heeft jaren geduurd om mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen op te bouwen tot wat ze nu zijn. Ik heb veel tijd en energie moeten stoppen in hoe ik nu in het leven sta.

Dus ik ga je nu een aantal manieren geven van hoe je je eigenwaarde kunt vergroten.

Eigenwaarde en filosofie

De waarde van de mens en van jezelf is afhankelijk van je wereldbeeld. Of misschien wil jij het je levensfilosofie noemen. En als ik het over levensfilosofie heb, heb ik het niet over motto’s en oppeppende spreuken, maar over hoe jij diep van binnen denkt dat de wereld in elkaar steekt. En ik raad je aan om een filosofie te adopteren die voor je werkt. Of m.a.w. een filosofie die ervoor zorgt dat jij je goed voelt, goed functioneert, en emotioneel gebalanceerd bent.

Ik heb de afgelopen 30 jaar tientallen religieuze en spirituele stromingen bestudeerd. Ook heb ik naar de beroemde filosofen en psychologen gekeken. Volgens mij hebben geen van deze lui de uiteindelijke waarheid. Het zijn op z’n best modellen van de realiteit.

En zelfs als er één tussen zou zitten die de waarheid in pacht zou hebben, kan hij het toch niet bewijzen. En al die matige bewijzen die worden aangehaald door aanhangers van elke filosofie of religie zijn ook weer onderuit te halen met andere matige bewijzen.

Al die waarheden zijn enkel modellen: versimpelde weergaven van een zogenaamde werkelijkheid. De uiteindelijke waarheid past toch niet op jouw “landkaart”. Als mens zullen we enkel een schamel aftreksel van deze waarheid kunnen bevatten. Ieders waarheid is in die zin beperkt, meestal onjuist en bovendien subjectief.

Binnen een coachingsituatie beoordeel ik filosofieën en religies aan de hand van hun bruikbaarheid en hun effect op de mens. En zeker als coach is dit uitgangspunt heel belangrijk. Mijn cliënten zullen er vaak genoeg een andere filosofie op nahouden dan ik. Als deze filosofie positief voor iemand werkt, zal ik diegene daarin steunen. Als deze filosofie iemand tegenhoudt, beperkt of zelfs pijn doet, dan is er werk aan de winkel.

Natuurlijk is het zo dat één bepaalde filosofie niet voor iedereen werkt. Zo ken ik mensen die er een christelijk geloof op nahouden wat echt heel goed werkt in hun leven. Ik ken anderen waarvan ik me afvraag waarom die mensen zich dat aandoen. Ze worden er ronduit ongelukkig en depressief van. Het lijkt gewoon niet goed voor het organisme. Dus ik moedig je aan om verschillende filosofieën en denkwijzen te testen.

En kijk eens welke uitgangspunten je een goed gevoel geven over jezelf, je medemens en de wereld. Ik weet, het is niet makkelijk en het is ook een doorgaand proces. En hoe intelligenter je bent, des te lastiger is het waarschijnlijk, omdat je al snel dingen gaat overdenken. Maar je filosofie is één van de steunpilaren van je persoonlijke ontwikkeling en je eigenwaarde.

Je hoeft ook niet honderden boeken te lezen om dit te doen. Bekijk eens wat jij vindt van jouw wereld, de mensen om je heen, je geloof, je werk. Je zult daarin positieve en negatieve oordelen en meningen vinden. Kijk daarna eens wat dat met je doet? Is een bepaald gedachte en gevoel je aan het steunen of aan het beperken? Laadt het je op of zuigt het je leeg? Geeft het je kracht of voel je je zwak en onmachtig?

Let op, we mogen hier niets veroordelen. Een negatieve gedachte kan je beperken en leegzuigen, maar het kan ook de kracht vormen om de wereld in te gaan en iets te verbeteren. Een positieve gedachte is misschien “warm & fluffy”, maar als je je erbij gaat vervelen en ervan in slaap valt, heb je er dan wat aan? Wees eerlijk, wees open, en experimenteer. Wees bereid om een geïndoctrineerde “waarheid” los te laten als je nu merkt dat dit geloof, deze overtuiging, deze “waarheid” jou en de mensen om je heen geen diensten meer bewijst.

Eigenwaarde doen

Een andere manier om je eigenwaarde te vergroten grenst aan je persoonlijke filosofie, maar maakt het net even wat simpeler. Weet je nog, eerder schreef ik dat eigenwaarde uiteindelijk niet meer is dan zeggen: ”Ik ben waardevol!” Dus waarom zou je dat niet gewoon doen?

Wellicht voelt het wat onwennig, maar als je het een paar minuten doet, gaat het al een stuk natuurlijker voelen. “Fake it ’till you make it”, kan helpen in deze situatie.

Eigenwaarde is te leren. En leren doe je door dingen te doen. Dus begin met eigenwaarde doen, ook al is het maar 2 minuten, even tussendoor. Je wordt er vanzelf handiger in.

Herhaal eens 2 minuten achter elkaar: “Ik ben waardevol!” Gewoon, in gedachten. Je kan dit zittend doen maar naar mijn ervaring werkt dit ook goed als je iets fysieks aan het doen bent. Iets waarbij je niet hoeft na te denken en je je hersencapaciteit over hebt om deze mantra in gedachten enkele minuten te herhalen. Je zult merken dat je je al snel anders gaat voelen en gedragen, Misschien ga je je anders bewegen of je krijgt andere ideeën.

Het is echt heel erg lastig om je slecht te voelen als je je onderbewustzijn met de woorden ”ik ben waardevol” bestookt. Als jij je er beter van gaat voelen en daardoor beter met jezelf omgaat, dan is dat voor jou een winst maar ook voor je omgeving.

Mensen die zichzelf waardeloos vinden brengen vaak weinig positiviteit in de wereld. Dus doe iedereen een plezier en besluit nu dat jij waardevol bent!

Deze techniek is trouwens toepasbaar voor elke andere geestestoestand die je wilt oefenen. Zelfvertrouwen, controle hebben of je sterk voelen kun je in zo’n mantra verwoorden. En deze woorden zullen invloed op je hebben.

En rationeel mag je zelfs denken dat dit geen zin heeft en dat die woorden geen invloed hebben. Maar je communiceert op dat moment ook met je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn gaat echt wel wat doen met die woorden als het deze maar vaak genoeg hoort.

Probeer het en kijk of het werkt voor jou. Het is een beetje een “kip en het ei” verhaal. Hebben mensen eigenwaarde omdat ze zelfwaarderende gedachten hebben, of moet de eigenwaarde er eerst zijn om dit soort gedachten te kunnen hebben? Vanuit mijn leven en uit mijn coachingspraktijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het geen bal uitmaakt. Beide werken goed.

Eigenwaarde en aandacht voor de juiste dingen

Eén van de factoren die er voor zorgt dat je eigenwaarde een deuk heeft gekregen is dat eindeloze vergelijken met anderen. Op die manier zul je nooit bijzonder worden. Want er zijn altijd mensen die mooier, slimmer, beter, knapper, aantrekkelijker, intelligenter en charmanter zijn dan jij. Dit is dus niet de plek waar we eigenwaarde gaan vinden.

Het probleem is dat al die dingen die anderen doen in ons denken enkel fictief zijn. Het zijn hersenspinsels, vaak ook nog eens verkregen en beïnvloedt door de media.

Ga in plaats daarvan ook eens kijken naar wat jij allemaal in het echte leven doet. In jouw eigen leven en in dat van de mensen om je heen. Heb je iemand onlangs een vriendelijke glimlach gegeven? Daar kan je jezelf voor waarderen. Dat is waarde die jij in de wereld hebt gebracht.

Misschien wil je nu denken: “Maar het is maar een glimlach, iedereen had die kunnen geven!” Ja en nee. Jij was diegene die het deed. Jij was daar op die plek, op dat tijdstip, en jij gaf die glimlach!

Als iemand op straat zijn rommel in een vuilnisbak gooit, is dat dan waardevol? Ik vind van wel. Iedereen kan het doen, dat klopt. Het is niets bijzonders! Het gaat de krant niet halen! Maar ja, als je ziet hoeveel troep er soms op straat ligt, ga ik toch even twijfelen aan de mentale capaciteit van sommige mensen, of aan hun filosofie 😉

Feit is dat jij voortdurend invloed hebt op je omgeving. Jij bent een onderdeel van het leven van anderen. En daarmee geef je voortdurend waarde en ontvang je waarde. Sta daar eens bij stil. Pak anders eens een stuk papier en schrijf eens wat op wat jij allemaal hebt betekent voor anderen. Alles wat je doet, wat niet destructief is, is waarde die jij levert aan je omgeving.

  • Welke goede tips heb jij aan iemand gegeven die er beter van is geworden?
  • wie heb jij een schouder gegeven toen het even niet meezat?
  • Wie kan er op jou rekenen?
  • Wie hebben er wel eens heerlijk gelachen om een grap die je maakt?
  • Wie heeft er wel eens laten blijken dat je werk gewaardeerd wordt?
  • Wie kan er niet zonder je? (partners, kinderen, familie)

Allemaal waarde! Allemaal waarde die je aan je omgeving geeft, of je er nu bewust van bent of niet. Daar mag je jezelf voor waarderen. Jij bent die waardering waard!

Eigenwaarde en zelfvertrouwen

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn 2 verschillende dingen, maar zelfvertrouwen kan je eigenwaarde wel vergroten. Zelfvertrouwen is het vertrouwen in jezelf. Dat betekent dus het vertrouwen wat je hebt in je lichaam, je denken, je gevoel en je kunnen.

Het is logisch dat je niet altijd en op alle gebieden zelfvertrouwen voelt. En dat is maar goed ook! Als ik nu een scalpel in mijn hand krijg met de opdracht een open hartoperatie te doen, denk ik dat mijn zelfvertrouwen ver te zoeken is. En dat zal er voor zorgen dat ik deze klus aan iemand over laat die daar ervaring mee heeft. Dit heeft natuurlijk niets met mijn eigenwaarde te maken. Mijn eigenwaarde zal niet aangetast zijn.

Ook je vertrouwen in je lichaam zal afnemen als je een hoge leeftijd bereikt. Je lichaam zal met de jaren achteruit gaan waardoor je er simpelweg niet meer zo op kunt vertrouwen zoals vroeger. Dat zegt echter niet dat dat invloed op je eigenwaarde hoeft te hebben. Deze kan in tact blijven.

Je zelfvertrouwen groeit natuurlijk naarmate je meer ervaring en vaardigheid ontwikkelt op een bepaald gebied. En als je iets goed kunt, dan wil dat er wel voor zorgen dat ook je eigenwaarde een boost krijgt.

Vaardigheden ontwikkelen en het zelfvertrouwen wat daarbij hoort is zeker niet de gemakkelijkste weg naar een sterke eigenwaarde, maar het helpt.

We moeten ook niet vergeten dat het leuk is om ergens goed in te worden. En naarmate je ergens goed in wordt, zul je ook leren waar je nog niet goed in bent, en ook dat kun je weer waarderen. Oefen dus zelfvertrouwen en wordt goed in iets. Waarom niet?!

Eigenwaarde en doen wat je zegt

Je eigenwaarde vergroten kun je ook doen door taken uit eigen kracht te volbrengen. Als je je eigenwaarde al gaat afmeten aan je functioneren, wat is het dan voor jou waard om dingen niet af te maken, weg te rennen of er met de pet naar te gooien?

Dingen niet afmaken en dingen die je je voorneemt niet uitvoeren zorgen alleen maar voor frustratie.

Aan de andere kant, als je iets wel afmaakt, hoe klein het ook is, voel je een beetje trots en voldaan. Je kent dat toch wel, zo’n rotklusje wat al weken gedaan moet worden, wat je dan eindelijk gaat doen… En als het dan klaar is voel je je zo opgeruimd, zo daadkrachtig. Ook al is het maar de ramen zemen, de garage opruimen of de boekhouding bijwerken…. als het klaar is, dan voel je je anders, toch? je voelt je daadkrachtiger, minder onmachtig.

Stel je het echter weer uit, of je gaat iets halfzacht doen en de kantjes er vanaf lopen, voel je je niet zo goed. Als je iets halfzacht doet blijft dat ongenoegen, want je weet dat je eigenlijk noch niet echt klaar bent. Stel je het nog eens uit, tja, wat heb je dan aan jezelf, vraag je je af.

Dus doe zoveel mogelijk wat je je voorneemt. En geef je dat voldane gevoel zo veel mogelijk, elke dag als het kan.

En als je denkt dat iets niet gaat lukken, neem het je dan niet voor. Maak geen beloften waarvan je niet zeker weet dat je ze kunt nakomen. Dat wil je niet bij anderen doen, maar ook niet bij jezelf.

Als je jezelf niet meer teleurstelt met valse beloften en voornemens, dan is zelfrespect en zelfwaardering en eigenwaarde een stuk dichterbij.

Eigenwaarde en doelen:

Voel jij je op en top als je niet weet wat je wilt en je een beetje doelloos ronddoolt? Ik denk het niet! Deze toestand is dus ook niet goed voor je eigenwaarde. Een doel hebben en dat stap voor stap in werkelijkheid omzetten geeft je veel dingen, en eigenwaarde is er daar één van.

Diegene die jouw doel, jouw wens of droom werkelijkheid maakt, die zul je toch zeker wel heel erg waarderen, toch? Als je er nu voor zorgt dat je dat zelf bent……..

Een doel nastreven is op een bepaalde manier een soort eigenwaarde leenbank. Op het moment dat je je een doel voorneemt neem je eigenlijk al een stukje van de waardering op die je krijgt als je het doel bereikt.

Als student medicijnen hoef je jezelf geen slungelige nerd te voelen die nog niets mag en kan. Je kunt je ook voelen als iemand die over een aantal jaar duizenden mensen gaat helpen met hun gezondheid!

Als beginnende muzikant kun je al wat waardering tappen door de muziek na te streven die je over een paar jaar wilt gaat maken. Zelfs als iedereen heel duidelijk aangeeft niet naar je “piep-knars” geoefen te willen luisteren.

Doe leuke dingen, stel een doel, en voel je daar geïnspireerd en goed bij. En je eigenwaarde volgt snel. Zeker als je ook nog eens doet wat je je voorneemt.

Vier je successen

Het klinkt zo simpel, en misschien moet je je er aan het begin een beetje doorheen faken als je er niet goed in bent.

Je successen vieren is je waardering uiten tegen jezelf over wat je hebt bereikt. En zeker als je doelen hebt en je doet wat je zegt, zijn er successen. Dit is onvermijdelijk.

En ik heb het niet alleen over grote dingen, maar ook de kleine dingen kun je vieren. Als je vandaag hebt gedaan wat je je hebt voorgenomen, dan is dat een succes. Als je iemand hebt geholpen of als je er in geslaagd bent om een extra lekker kopje thee te maken vandaag, was dat een succes.

Als je eens voor de wekker bent opgestaan, dan is dat een succes.

Je begrijpt mijn punt. Er is genoeg te vieren, genoeg om even bij stil te staan. Ga dus op zoek naar dingen die je kunt vieren, voor jezelf en met anderen. Je gaat veel leuker in het leven staan en meer eigenwaarde ervaren!

Eigenwaarde training

Dit is misschien niet de meest praktische tip die je meteen zelf kunt toepassen, maar coaching voor eigenwaarde hoort er wel bij en kan je enorm verder helpen. En vooral veel sneller.

Een groot gedeelte van je eigenwaarde zit hem in je onderbewustzijn. En met de ideeën die ik hierboven heb genoemd beïnvloedt je ook dat onderbewustzijn. En dan gaat je onderbewustzijn zich eigenwaarde eigen maken.

Met al deze technieken neem je als het ware de controle over je denken terug. Maar soms is het wel erg fijn om daar hulp bij te krijgen. En met NLP en hypnose is dat leren een stuk geconcentreerder en intenser. En daardoor ook een stuk sneller.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn 2 dingen die enorm veel impact hebben op je leven. Ze kunnen het verschil zijn van dag en nacht. Zeker als je daarnaast ook nog onzekerheden en angsten gaat oplossen. Het kan het verschil zijn tussen een superleven en een drama.

Al jaren geleden kwam ik tot de conclusie dat er maar 2 dingen nodig zijn om iets te bereiken: Weten wat je wilt, en geloven dat je het kunt.

Weten wat je wil is al niet altijd even duidelijk. Maar zelfs als je het weet, als je niet gelooft dat jij het kunt is de kans klein dat het gaat lukken. En met weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen zet je de lat zoveel lager dan eigenlijk mogelijk zou zijn, als je überhaupt al een doel gaat nastreven.

Het is niet zo gek dat eigenwaarde vergroten en zelfvertrouwen opbouwen vaste onderdelen zijn van bijna elk coachingstraject. Het maakt niet zo veel uit of ik iemand coach om zijn performance te verbeteren of om een angst op te lossen of iemand te laten stoppen met roken. Eigenwaarde en zelfvertrouwen komen altijd om de hoek kijken.


Fundamenteel Zelfvertrouwen met NLP & Hypnose online training.

Wil je echt structureel aan je eigenwaarde en zelfvertrouwen werken, dan kan dat in de Fundamenteel Zelfvertrouwen online training.

 De Fundamenteel Zelfvertrouwen met NLP & Hypnose online training neemt je stap voor stap mee in een transformerend innerlijk groeiproces naar een diepliggend zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfacceptatie en zelfrespect. Dit online traject kan je leven totaal veranderen!

Klik hier voor alle info.

Over de schrijver
Tim Kutzke (spreek uit: Koetske) is NLP Coach, hypnotherapeut en de maker van de Hypnosewolk. Tim’s aangename stem en jarenlange ervaring als NLP-coach en hypnotherapeut begeleiden je door de hypnotische luisterbelevenissen, meditaties en trainingen in de Hypnosewolk.