Wet van de aantrekkingskracht: 4 zienswijzen/ modellen
12 juni 2018 
7 min. leestijd

Wet van de aantrekkingskracht: 4 zienswijzen/ modellen

De wet van de aantrekkingskracht is voor sommigen een hele inspirerende manier om het leven en de toekomst vorm te geven. Maar er zijn ook een hoop mensen die het totale onzin vinden. En laten we eerlijk wezen, er is niets wetenschappelijks aan de wet van de aantrekkingskracht. We kunnen het niet exact meten. Wat wel kan is er mee werken en velen hebben er mooie resultaten mee behaald.

In dit artikel ga ik vier zienswijzen, vier modellen, van de wet van de aantrekkingskracht met je delen. Los van het feit dat je precies te weten komt wat de wet van de aantrekkingskracht nou precies inhoudt volgens deze zienswijzen, ga je ook zien dat je helemaal niet in de letterlijke wet van de aantrekkingskracht hoeft te geloven om gebruik te maken van deze manier van het vormgeven van je leven.

Jazeker, je hoeft niet in de wet van de aantrekkingskracht te geloven om er mee te werken. De wet van de aantrekkingskracht gaat namelijk uit van een theorie en een praktische werkwijze. De praktische werkwijze is een werkwijze die we allemaal op een bepaalde manier toepassen en die ook in andere stromingen van persoonlijke ontwikkeling en groei wordt toegepast en onderwezen.

De theorie mag dan soms behoorlijk metafysisch en spiritueel zijn, de werkwijze is ook heel goed op een psychologisch niveau uit te leggen en toe te passen. En je vindt veel elementen uit de psychologie, psychotherapie en hypnotherapie terug in de wet van de aantrekkingskracht.


Model 1: New Thought Movement

Het “New Thought Movement” (Beweging van het nieuwe denken) is de oorsprong van de meest prominente definitie van de wet de aantrekkingskracht. New Thought is een spirituele levensfilosofie die ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw in de VS. Deze filosofie gaat uit van bepaalde metafysische wetten. Oftewel natuurwetten die zich voor ons mensen buiten het zichtbare en meetbare afspelen.

Het boek en de gelijknamige film “The Secret” gaan ook uit van deze uitleg. De schrijfster Rhonda Byrne beschrijft aan het begin van de film haar persoonlijke misère als ze in aanraking komt met een bepaald boek. Dit boek beschrijft een soort geheime natuurwet waarmee iedereen zijn leven bewust kan creëren en vormgeven. Het boek waar ze het over heeft is “The Science of Getting Rich” van Wallace D. Wattles. Het is geschreven in 1910, tijdens de hoogtijdagen van de New Thought ideeën.

Het New Thought idee ziet de wet van de aantrekkingskracht als volgt: Alles heeft vibratie. Alles vibreert op een bepaald niveau. Vibraties van hetzelfde niveau trekken elkaar aan.

Ook gaat New Thought uit van een kracht in het universum die zich exact aanpast aan de vibratie die je erin stopt. Alsof het universum een soort kopieerapparaat is wat precies dat laat ontstaan in ons fysieke driedimensionale bestaan wat je erin stopt met je gedachten en gevoelens. Is jouw vibratie (je gedachten en gevoelens) dus negatief, dan creëert deze alomtegenwoordige kracht negativiteit in fysieke vorm. Is deze positief, dan zal deze kracht meer positiviteit materialiseren.

Model 2: Het psychologische model

Het psychologische model gaat uit van het idee dat je leven zich ontvouwt aan de hand van je aandacht, je overtuigingen, je gewoonten, je associaties en je gevoel. Deze bepalen namelijk je persoonlijkheid, je keuzes en je gedrag. Dit model trekt zich dus helemaal niets aan van de theorie van de wet van de aantrekkingskracht. Echter, de werkwijze is nagenoeg identiek: Je ontwerpt eerst je innerlijke beleving, om daarmee je leven in de praktijk te creëren.

Henry Ford zei eens: “Of je nu denkt of je het kunt, of niet kunt, je hebt gelijk.” Als je denkt dat jij iets niet kunt, zul je deze overtuiging waarschijnlijk gaan bevestigen in je leven. Dat is wat je onderbewustzijn doet, het bevestigen en creëren van wat je diep van binnen gelooft. Dus je zelfbeeld en wereldbeeld bepalen ontzettend veel!

Als je ervan overtuigd bent dat er geen oplossing is, ga je dan fanatiek en geïnspireerd op zoek naar een oplossing?

Ben je bereid om passie, aandacht en energie te investeren in iets waarvan jij overtuigd bent dat het toch niets gaat opleveren? Ga jij op zoek naar de positieve kanten van iets als jij overtuigd bent dat deze er niet zijn?

Je ziet dat je overtuigingen al jouw microkeuzes bepalen. Ze bepalen dus niet alleen hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Ze bepalen ook waar je aandacht naartoe gaat en dus ook dat wat je wel en niet bewust waarneemt.

Je bewuste denken is heel erg beperkt. Het is je onderbewustzijn wat uiteindelijk bepaalt wat jij bewust meemaakt en wat niet. Je bent je nu misschien bewust van een paar dingen: deze tekst, de associaties die deze tekst in je losmaakt, maar waarschijnlijk niet van het gevoel in je rechter voet. En nu ik er over begin gaat je aandacht automatisch daar even naartoe en word je je daarvan meer bewust.

Er zijn nog miljoenen dingen waar jij je niet bewust van bent. Er komt zoveel informatie op je af, dat het onmogelijk is om dat met je bewuste denken allemaal aan te kunnen. Je onderbewustzijn kan dat wel. En je onderbewustzijn bepaalt ook wat je wel en niet bewust gaat waarnemen.

Als je onderbewustzijn er overtuigingen op nahoudt die je leven miserabel maken, zal het dat willen bevestigen in je dagelijkse leven. Het zal op zoek gaan naar meer van dat. Het zal je aandacht gaan sturen naar die dingen. En zo kun je dus in een negatieve spiraal terecht komen of blijven hangen.

Andersom werkt het natuurlijk ook. Een blije geest zal op zoek gaan naar bevestiging van die blijheid en zo zullen meer van zulke momenten gaan opvallen. Je zult er beter in worden om ze op te merken, te creëren en er van te genieten.

Dit mechanisme heeft dus helemaal niets te maken met onzichtbare krachten of vage theorieën. Ze zijn psychologisch meetbaar voor jezelf en je ziet het misschien nog beter bij de mensen om je heen omdat je ze wat objectiever kunt observeren.

Model 3: Het religieuze model

Het religieuze model hangt nauw samen met de ideeën uit “New Thought”, aangezien deze filosofie een christelijke inslag heeft. Zo wordt er in de New Thought literatuur regelmatig verwezen naar Bijbelse passages. De onzichtbare kracht die er voor zorgt dat je bepaalde dingen aantrekt of materialiseert is volgens sommigen nauw verbonden met een religieuze beleving. Het idee is dat God (of de Bron, alomtegenwoordige intelligentie, het universum, of hoe je het ook maar wilt noemen) je tegemoet komt in je intenties en wensen. Als je niet twijfelt en standvastig bent zullen je wensen in vervulling gaan.

Marcus 11:23 “Daarom zeg ik u: Wat gij bidt in uw gebed, gelooft slechts, dat gij het ontvangen zult, zo zal het u geworden.” Luther vertaling

Mattheus 21:21 “Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u: Zo gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij dit niet alleen met den vijgeboom doen, maar zo gij zult zeggen tot dezen berg: Hef u op en werp u in de zee! zal het geschieden. 22 En al wat gij bidt in het gebed, indien gij gelooft, zult gij ontvangen.” Luther vertaling

Natuurlijk is niet iedereen het daar mee eens en interpretaties lopen uiteen. Maar voor sommigen werkt het om de wet van de aantrekkingskracht zo te harmoniseren met hun geloof. Maar als je er niets mee hebt kun je het religieuze model van de wet van de aantrekkingskracht simpelweg negeren.

Model 4: Het kwantummechanische model

Het kwantummechanische model is de laatste twee decennia op komen zetten en is populair gemaakt met de film “What The Bleep Do We Know”.

De kern van dit model is dat de realiteit zoals wij die kennen op een atomair en kwantummechanisch niveau helemaal niet zo vaststaand en solide is als dat wij deze waarnemen. Er wordt getheoretiseerd over een veld van eindeloze mogelijkheden. Alles bestaat aanvankelijk uit golven en niet uit deeltjes. Pas als er een observeerder is veranderen mogelijkheden in één realiteit. De observeerder heeft dus iets te maken met welke realiteit zich daadwerkelijk manifesteert. En zo kun je dus theoretiseren dat iedereen zijn eigen realiteit creëert.

Conclusie

Het is niet belangrijk of je al deze modellen letterlijk wilt aannemen of niet. Enkel het psychologische model is echt belangrijk want daarin vind je ook de praktische tools. Het psychologische model kunnen we allemaal zelf observeren en beïnvloeden en is ook het meest tastbare en rationele model.

Je denken, je overtuigingen, je reacties en je emoties hebben invloed op hoe je je voelt, hoe je je gedraagt en daardoor ook hoe je leven zich ontvouwt.

De grote vraag met betrekking tot de wet van de aantrekkingskracht is uiteindelijk of er daadwerkelijk bovennatuurlijke krachten aan het werk zijn die je kunt mobiliseren om je leven vorm te geven. Niemand weet het zeker en niemand heeft concrete metingen en bewijzen hoe dat nu echt in zijn werk zou moeten gaan. Daarom noem ik de genoemde interpretaties bij voorkeur “modellen”. Ze zijn een model van een realiteit, niet de realiteit zelf. Maar deze modellen kunnen je helpen om concreet met de wet van de aantrekkingskracht aan de slag te gaan door dingen in bepaald perspectief te zien.

Ik werk zelf in principe alleen met het psychologische model, want dat kunnen we allemaal zelf observeren. Ook de mensen die ik coach willen bewust ervaren dat er iets is veranderd. Ze willen bewust beleven hoe ze zich anders voelen, anders gedragen en daarom dus ook andere mogelijkheden hebben in het dagelijkse leven.

Ik moet persoonlijk bekennen dat de resultaten die ik heb bereikt suggereren dat het leven je wel heel exact en gericht tegemoet kan komen. Er lijkt meer aan de gang te zijn dan enkel het psychologische model. Wellicht krijg jij dat gevoel ook als je gericht en effectief de wet van de aantrekkingskracht hebt toegepast. Iedereen zal dat voor zichzelf moeten ervaren en het zal volledig subjectief zijn.


Beheers de wet van de aantrekkingskracht

Wil je hulp en begeleiding in het creëren van jouw leven met de wet van de aantrekkingskracht?

In “Beheers de wet van de aantrekkingskracht met NLP & Hypnose Coaching” begeleid ik je stap voor stap door het hele proces van het werken met de wet van de aantrekkingskracht. In deze training maken we ook gebruik van hypnose, want de wet van de aantrekkingskracht werkt door je onderbewustzijn. En NLP & Hypnose zijn hele effectieve methoden om je onderbewustzijn te ontwikkelen te herprogrammeren en vorm te geven.

Deze inspirerende training is onderdeel van de Hypnosewolk Premium. Deze bevat 90+ hypnoses voor (bijna) alle facetten van je leven, waaronder de Beheers de wet van de aantrekkingskracht hypnoses, luisterboek en e-boek en e-werkboek.

De Hypnosewolk Premium

Wil je weten wat de Hypnosewolk Premium precies inhoudt, klik hier. Direct je abonnement afsluiten, klik hier.

  • 100+ Hypnotische en meditatieve luisterbelevenissen voor elk moment van de dag
  • Meer dan 15 uur ontspannende meditatiemuziek
  • Alle afleveringen van de Hypnosewolk Live en de Hypnosewolk Actueel
  • Verschillende online trainingen, luisterboeken en e-books voor persoonlijke ontwikkeling
  • Video's voor psychologie, ideeën en inspiratie
  • Regelmatige updates en uitbreidingen
  • Makkelijk toegankelijk op elke smartphone, tablet en computer (Web en App)
Over de schrijver
Tim Kutzke (spreek uit: Koetske) is NLP Coach, hypnotherapeut en de maker van de Hypnosewolk. Tim’s aangename stem en jarenlange ervaring als NLP-coach en hypnotherapeut begeleiden je door de hypnotische luisterbelevenissen, meditaties en trainingen in de Hypnosewolk.