Hypnose onzin: Wat mensen soms denken over Hypnose

Hypnose onzin: Wat mensen soms denken over Hypnose


De Hypnosewolk Actueel 8

Mede door allerlei indianenverhalen in de media worden hypnose en hypnotherapie helaas onjuist weergegeven.

Zo zijn er allerlei misvattingen en angsten ontstaan. Dat is jammer, want daardoor zijn er heel veel mensen die de mogelijkheden van hypnose en hypnotherapie niet gebruiken en met hun probleem blijven zitten.

Of ze dichten het allerlei wonderlijke en magische eigenschappen toe, die ervoor kan zorgen dat men teleurgesteld raakt.

In deze video hebben we het over hypnose-onzin. We hopen dat we je hiermee nog meer helderheid kunnen geven over hypnose en hypnotherapie.

Inhoud video

 • 00:00 Introductie
 • 02:08 Wat is hypnose?
 • 06:06 Kan ik de controle verliezen in hypnose?
 • 07:55 Hypnose bestaat niet! Of toch wel?
 • 10:10 Is hypnose vaag en zweverig? Werkt het ook bij nuchtere, rationele mensen?
 • 12:32 Worden hypnose en NLP niet vaak ingezet om te manipuleren?
 • 14:38 Is online hypnose hetzelfde als een geleide meditatie?
 • 18:10 Angst voor hypnose. Kan ik spontaan, zonder toestemming gehypnotiseerd worden?
 • 19:20 Waarom werkt online hypnose niet bij mij?
 • 21:52 De Hypnosewolk als gids voor empowerment
 • 23:03 We zitten allemaal in onze eigen hypnose

Wat is hypnose?

Hypnose is een complex iets wat op meerdere manieren te definiëren is. Zo heeft een hypnotherapeut een andere uitleg dan een hypnotiseur die theaterhypnose doet.

Hypnose kan 2 dingen betekenen:

1. Een bepaalde toestand: iemand zit in een hypnose.

2. Het communicatieve proces tussen hypnotiseur en subject.

Het woord “massahypnose” bijvoorbeeld, verwijst naar een toestand. Bij hypnotherapie denken we aan een proces.

We zitten allemaal in een hypnose

De toestand die we soms hypnose noemen komt voort uit het vermogen om op je innerlijke wereld te focussen en te reageren, los van de realiteit om je heen. Je creëert je eigen mentale en emotionele waarheid van binnenuit.

Iemand in een hypnotische toestand reageert volledig op zijn of haar eigen innerlijke beleving. Niet per se op wat er realistisch gebeurt.

Een groep mensen kan in een "massahypnose" zitten, omdat ze bepaalde ideeën hebben en daarnaar handelen. Zeker als deze afwijken van de norm, noemen we dat wel eens hypnose.

Bij angsten zien we dat ook heel duidelijk. Veel angsten en fobieën zijn niet reëel. Er is in rationele zin geen echt gevaar, maar toch wordt er angst gevoeld. Dit is dus ook een hypnotische toestand. De hypnotische toestand is dus heel normaal.

We zitten allemaal in een hypnose, want we reageren op onze innerlijke beleving, op onze eigen overtuigingen en interpretaties. We zijn gehypnotiseerd door onze cultuur, onze taal, onze opvoeding, onze religie etc.

Dat al deze ideeën niet “realistisch” zijn kan iedereen voor zichzelf nagaan door te kijken naar de geschiedenis. We zien dat onze ideeën over de realiteit voortdurend veranderen. De cultuur, onze normen, gebruiken, maatstaven en grenzen veranderen voortdurend. We hebben ze namelijk zelf verzonnen. Ze zijn niet reëel. Ze zijn een hypnose.

Bij hypnose-coaching of hypnotherapie gebruiken we dit subjectieve vermogen om deze innerlijke beleving gericht in te richten, met meer welzijn als doel.

Met name door de theaterhypnose zijn er allerlei ideeën ontstaan waardoor hypnose is afgeschilderd als iets occults, iets vreemds of als iets gevaarlijks.

Dat is logisch, want met deze illusie (en het spektakel) verkoop je meer kaartjes. Je verkoopt een film tenslotte ook niet met: “pixels op een scherm die door de hersenen worden geïnterpreteerd en tot verhaal worden gemaakt.”

Wil je een uitgebreid artikel lezen en video bekijken waarin hypnose wordt uitgelegd, klik dan hier.

Hieronder gaan we in op veelvoorkomende uitspraken omtrent hypnose en gaan we deze verhelderen.

Ik ga niet naar een hypnotiseur want ik wil de controle niet verliezen

De mensen die actief participeren in theaterhypnose willen daar zijn. Ze willen gek doen. Ze willen zich laten meevoeren in deze belevenis. Ze verliezen dus niet echt de controle. Ze geven toestemming.

Daarnaast kunnen sommige mensen zich iets zo goed verbeelden, dat het bijna echt voor ze wordt. Dit zijn de mensen die naar het podium worden gehaald. Wie dat niet kan of niet wil zal niet worden geselecteerd of wordt weggestuurd.

Het zou natuurlijk de act verstoren, als iemand niet vrijwillig participeert en de boel saboteert.

Een andere manier om deze hele controle issue m.b.t. hypnose te bekijken is als volgt: Je hebt nooit controle. Je bent volledig gehypnotiseerd door je leven en je omgeving. Daarin heb je het ook niet voor het zeggen.

As je denkt wel controle te hebben, daag ik je uit om nu al je angsten overboord te zetten, al je beperkende overtuigingen om te vormen naar bevrijdende, alle onzekerheden uit je systeem te halen en elke negatieve gewoonte nu te laten verdwijnen.

Maar dat kun je niet. Want je hebt geen controle. Maar toch ook weer wel. Het is maar net hoe je het ziet.

Ik geloof het niet, hypnose bestaat niet! Allemaal nep!

Hypnose is “nep” in die zin dat participanten in een hypnoseshow niet echt volledig onder de macht van de hypnotiseur staan. Er is een vrijwillig spel gaande.

En omdat hypnose dus een toestand is die we allemaal elke dag doen, is het zo gewoon dat je kunt zeggen dat het niet bestaat. Want alles is hypnose.

En dat proberen alle hypnotherapeuten ons duidelijk te maken. Er worden eigenschappen aan hypnose toegeëigend die het logischerwijs ongeloofwaardig zouden maken. Wij proberen je te laten zien dat hypnose deze eigenschappen niet bezit.

Hypnose is vaag, zweverig en ik ben nuchter en rationeel

Hypnose is net zo vaag en zweverig als je persoonlijke overtuigingen, je gewoontes en je normen en waarden. Dat betekent dus ook dat je helemaal niet zo nuchter en rationeel bent.

Over het algemeen geldt dat hoe intelligenter iemand is en hoe beter iemand zich iets kan inbeelden en creatief en open kan zijn, des te beter hypnotherapie doorgaans werkt.

Hypnose en NLP worden gebruikt voor slechte doeleinden

Hypnose en NLP zijn vormen van communicatie met je onderbewustzijn. Elke communicatie heeft deze eigenschap. Alle media gebruiken deze manieren van communicatie. Elke film, elk verhaal en elk verkoopgesprek.

Het is maar net hoe je het gebruikt. Hypnose en NLP binnen coaching of therapie worden juist heel open en verhelderend gebruikt. Je weet dat het wordt gebruikt en waarvoor.

Een scalpel kan ook heel gevaarlijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat je je chirurg niet vertrouwt. Je weet wat er gaat gebeuren en met welk doe. Dat is een stuk minder duidelijk wanneer je naar andere communicatie luistert of kijkt (tv, politici, verkoop, opvoeding, religie etc.)

Online hypnose is toch gewoon een geleide meditatie

Er zijn verschillen tussen hypnose en meditatie. Ook al gaat het in beide gevallen om het gesproken woord.

In hypnose willen we het bewuste rationele denken zo ver ontspannen zodat we het onderbewustzijn directer kunnen bereiken. Dat onderbewustzijn willen we ideeën geven waar jij je beter van gaat voelen. Bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen of meer focus. Of bet loslaten van negatieve emoties uit het verleden.

Bij meditatie wil je je bewuste aandacht trainen om iets te kunnen doen. Bijvoorbeeld je paranormale vermogens trainen of intense concentratie

Bij geleide meditatie is de communicatie meer naar het bewuste denken gericht (doe dit, doe dat...).

Bij hypnose doen we dat veel galanter omdat we op meerdere lagen communiceren, op een bewust en op een onderbewust niveau.

In de praktijk kunnen deze manieren zich overlappen. Daarnaast zijn er nogal wat mensen die maar wat doen. Ze hebben geen gedegen ervaring op het gebied van meditatie of van het hypnotische proces.

"Kun je mij dan ook hypnotiseren?" of "Ik hoop niet dat je mij hypnotiseert"

Ja, je kunt ook gehypnotiseerd worden. Oftewel: je kunt het hypnotische proces ondergaan en daar een beleving aan overhouden.

Maar alleen als je dat wilt. Je moet luisteren, je openstellen en meewerken. Doe je dat niet, dan verspillen jij en de hypnotiseur jullie kostbare tijd. Je hebt namelijk altijd controle en als je niet wilt dat je gehypnotiseerd wordt, gaat het dus ook niet gebeuren.

Je gaat tenslotte ook niet naar een arts met de hoop dat hij of zij je NIET kan helpen met je klachten. Jij bepaalt of je advies opvolgt of medicijnen neemt. Als je dat bij voorbaat al niet wilt overwegen, dan sta je zo weer buiten.

De hypnotiseur is alleen een gids.

Ik luister wel maar het werkt niet? Hoe kan dat?

We hebben een aparte video gemaakt die hier dieper op ingaat.

De Hypnosewolk Free

Ontdek de Hypnosewolk gratis in de Hypnosewolk Free. Je krijgt direct toegang tot verschillende hypnotische luisterbelevenissen voor beter slaap, ontspanning, zelfvertrouwen, motivatie, afvallen, welzijn en meer...

En nee, je gaat niet de controle verliezen. Er gaan geen dingen gebeuren die je niet wil. ;-)

Over de schrijver
De Hypnosewolk is er voor iedereen die bewust en gericht positieve emoties en emotionele groei wil creëren en cultiveren. En dat op de meest gerichte en ontspannen manier: met de kracht van die “verhoogde leerstoestand”, die we ook wel hypnose of trance noemen.